Privacy Policy - SystemsAccountants

SystemsAccountants Inc. Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij zijn de SystemsAccountants Groep.

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van werving en selectie, dat zich uitsluitend richt op Financial/Accounting Technologie en Transformatie. Wij verzamelen de persoonlijke gegevens van de volgende type professionals om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren;

 • Potentiële kandidaten voor vaste of interim functies;
 • (Potentiële) contactpersonen van organisaties;
 • Contacten met leveranciers om onze diensten te ondersteunen;
 • Werknemers, consultants, uitzendkrachten;

We verzamelen informatie over u om onze kernactiviteiten en nevenactiviteiten uit te voeren.

In dit privacy-beleid wordt uiteengezet hoe de bedrijven binnen de SystemsAccountants Groep wereldwijd omgaan met persoonlijke informatie die wordt verzameld en bewaard over individuen. 

In dit privacy-beleid worden we voortaan aangeduid als “wij“, “ons“, “onze“.

Informatie die u aan ons geeft of die wij over u verzamelen.

Dit is informatie over u die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.systemsaccountants.com of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins.

Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, om data in onze database in te voeren, om u te abonneren op onze diensten, om onze evenementen bij te wonen, om deel te nemen aan discussie platformen of andere social media functies op onze site, om deel te nemen aan een wedstrijd, promotie of onderzoek, en wanneer u een probleem met onze site meldt.

De informatie die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen kan uw naam, adres, privé- en bedrijfs-e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie, nalevingsdocumentatie en referenties ter verificatie van uw kwalificaties en ervaring, curriculum vitae en foto’s, links naar uw professionele profielen die beschikbaar zijn in het publieke domein, zoals LinkedIn, Twitter, zakelijke Facebook of bedrijfswebsite, bevatten.

Informatie die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Bij elk van uw bezoeken aan onze site verzamelen we automatisch de volgende informatie:

 • Technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden;
 • uw aanmeldingsgegevens indien van toepassing;
 • het type en de versie van uw browser;
 • informatie over uw bezoek, waaronder URL, diensten die u hebt bekeken of gezocht;
 • reactietijden van pagina’s, downloadfouten, duur van het bezoek aan bepaalde pagina’s;
 • informatie over de interactie tussen pagina’s (zoals scrollen, klikken, en mouse-overs).
Informatie die we uit andere bronnen verkrijgen.

Dit is informatie die we over u verkrijgen uit andere bronnen zoals

 • LinkedIn, bedrijfswebsites;
 • Vacaturebankwebsites;
 • online CV-bibliotheken;
 • uw visitekaartje;
 • persoonlijke aanbevelingen.

In dit geval informeren wij u, door u deze privacyverklaring op te sturen, binnen maximaal 30 dagen na het verzamelen van de gegevens over het feit dat wij persoonlijke gegevens over u hebben, van welke bron de persoonlijke gegevens afkomstig zijn en of deze afkomstig zijn van publiek toegankelijke bronnen, en voor welk doel wij uw persoonlijke gegevens willen bewaren en verwerken.

We werken nauw samen met derden, waaronder bedrijven binnen onze Groep, zakelijke partners, onderaannemers in technische, professionele, betalings- en andere diensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus, professionele adviseurs en anderen, voor zover van toepassing. Wij kunnen van hen informatie over u ontvangen ten behoeve van onze wervingsdiensten en ondersteunende diensten.

Doelstellingen van de verwerking en de rechtsgrondslag voor de verwerking

We gebruiken de informatie over u op de volgende manieren:

Om onze verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit eventuele contracten die we van plan zijn aan te gaan of hebben afgesloten tussen u en ons en om u te voorzien van de informatie en diensten die u van ons vraagt of waarvan we denken dat ze voor u van belang zijn omdat ze relevant zijn voor uw carrière of voor uw organisatie.

Om u te voorzien van informatie over andere diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al heeft ontvangen of waarnaar u gevraagd heeft.

Wij vertrouwen op een contract als wij met u of uw organisatie onderhandelen of een overeenkomst hebben gesloten voor het leveren van diensten aan u of het ontvangen van diensten van u of uw organisatie.

Wij gaan ervan uit dat wij verplicht zijn om informatie over u te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij zullen in sommige gevallen uw toestemming nodig hebben, voor een bepaald gebruik van uw gegevens en u zult om uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd, indien dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld van wanneer toestemming de rechtmatige basis voor verwerking kan zijn, is toestemming om u aan een klant voor te stellen (als u een Interim Consultant of kandidaat bent). Wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken als u wettelijk verplicht bent om uw gegevens te verwerken volgens de hierboven geschetste wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via data@systemsaccountants.com

Onze legitieme zakelijke belangen

Onze legitieme belangen bij het verzamelen en bewaren van uw persoonlijke gegevens worden hieronder beschreven:

Van tijd tot tijd kunnen wij als Consultancy bedrijf interim consultants (“Kandidaten”) aan klanten introduceren bij de uitvoering van onze diensten. De uitwisseling van persoonlijke gegevens van onze kandidaten en onze klantencontacten is een fundamenteel, essentieel onderdeel van dit proces.

Ter ondersteuning van de loopbaan-ambities van onze kandidaten en de wervingsbehoeften van onze klanten, hebben wij een database met persoonlijke gegevens van kandidaten en klanten nodig die zowel historische informatie als de huidige wervingsbehoeften bevat.

Om onze business te onderhouden, uit te breiden en te ontwikkelen moeten we de persoonlijke gegevens van potentiële kandidaten en klantcontacten vastleggen.

Toestemming

Als we uw toestemming nodig hebben om uw gegevens rechtmatig te verwerken, zullen we uw toestemming mondeling, per e-mail of via een online proces vragen voor de specifieke activiteit waarvoor we toestemming nodig hebben en uw reactie in ons systeem vastleggen. Wanneer toestemming de rechtmatige basis is voor onze verwerking, heeft u het recht om uw toestemming voor deze specifieke verwerking te allen tijde in te trekken.

Andere vormen waarbij wij gebruik maken van uw gegevens:

 • Gebruik van onze website;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en op uw computer.

Wij zullen deze informatie gebruiken:

 • Voor het beheer van onze site en voor interne werkzaamheden, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve wordt gepresenteerd aan u en op uw computer;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
 • om de effectiviteit te meten of te begrijpen van de reclame-boodschappen aan u en anderen, en om relevante reclame-boodschappen aan u te leveren;
 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We gebruiken onze computersystemen wel om persoonlijke gegevens te zoeken en te identificeren in overeenstemming met de door een persoon ingestelde parameters. Er wordt altijd een person betrokken bij het besluitvormings-proces.

Beveiliging

Wij bewaren persoonlijke informatie in een combinatie van beveiligde computeropslag faciliteiten en papieren bestanden.

Wij zullen uw persoonlijke informatie delen:

Elk lid van onze groep, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Wanneer we uw persoonlijke informatie delen met een lid van onze groep buiten de Verenigde Staten zullen we alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de juiste beveiligings- en beschermingsmaatregelen zijn getroffen en als adequaat worden beschouwd onder de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u het heeft gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten:

 • beveiligingssystemen;
 • computerwachtwoorden en beperkte toegang tot gedeelde netwerkstations voor geautoriseerd personeel;
 • viruscontrole;
 • auditprocedures en controles op de integriteit van informatie;
 • registratie van bestandsbewegingen en
 • beveiligingsrubricering om informatie te identificeren die speciale bescherming nodig heeft.
Website

We gebruiken cookies om de surf-ervaring van websitegebruikers te verbeteren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede gebruikservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Dat stelt ons in staat om onze site continu te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze Cookie Notice.

Bewaren van uw gegevens

Wij weten dat het onze wettelijke plicht is om gegevens nauwkeurig te bewaren en dat wij persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang wij deze nodig hebben voor onze legitieme zakelijke belangen en dat u het waardeert dat wij dit doen. Daarom hebben we een kennisgeving voor het bewaren van gegevens en voeren we gegevensroutines uit om gegevens te verwijderen die we niet langer een legitiem zakelijk belang hebben om te bewaren.

We doen het volgende om ervoor te zorgen dat onze gegevens accuraat zijn:

Voordat we een introductie maken, controleren we of we correcte informatie over u hebben.

Wij houden contact met u zodat u ons op de hoogte kunt stellen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens.

We scheiden onze gegevens zodat we verschillende soorten gegevens voor verschillende tijdsperiodes bewaren. De criteria die we gebruiken om te bepalen of we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren, zijn onder andere:

 • de aard van de persoonlijke gegevens;
 • de gepercipieerde juistheid ervan;
 • onze wettelijke verplichtingen;
 • of er een interview of plaatsing is geregeld; en
 • onze wervingsdeskundigheid en kennis van de sector per land, sector en functie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of alleen in onze financiële systemen bewaren, en geheel of gedeeltelijk uit ons belangrijkste CRM-systeem (Customer Relationship Manager) verwijderen. We kunnen delen van uw gegevens pseudonimiseren, met name na een verzoek tot het beperkt gebruiken of verwijderen van uw gegevens, om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens niet opnieuw in onze database invoeren, tenzij daarom wordt gevraagd.

Ter informatie: gepseudonimiseerde gegevens worden aangemaakt door identificatie velden binnen een database op te nemen en te vervangen door kunstmatige identificatoren of pseudoniemen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in onze privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen zijn in onze privacyverklaring.

Contact

Questions, comments and requests regarding this privacy notice are welcomed and should be sent via the form.

"*" indicates required fields

Name*
Email*
If you’re looking for business systems talent or searching for your next opportunity, let’s connect.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.